Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten RiihiDetailing (Y-tunnus: 3005248-5) käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja: mitä henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa myös tietoa niistä velvoitteista, joita RiihiDetailing noudattaa henkilötietojen käsittelyssä. RiihiDetailing suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

1.Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: RiihiDetailing
Y-tunnus: 3005248-5
Osoite: Seppolantie 9
Postinumero: 48230
Postitoimipaikka: Kotka

Tietosuojavastaava: Antti Riihimäki
Sähköpostiosoite: antti@riihidetailing.fi

2.Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta oleelliset ja tarpeelliset henkilötiedot. Keräämme henkilötietoja laskutukseen, yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen, uutiskirjetilauksiin, sekä verkkosivujen käyttämisen seurantaan ja optimointiin. 

3.Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Sähköinen suoramarkkinointi henkilökohtaisiin yksityisiin henkilötietoihin (ei esim. henkilön yrityssähköpostin) perustuu suostumukseen.

4.Rekisterin tietosisältö

Yksilöinti- ja yhteystiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen edustajan nimi, titteli, y-tunnus.

Anonyymit sähköiset tunnistetiedot: verkkosivujemme haku- ja selailutiedot, verkkokäyttäytymistiedot, lokitiedot (esim. kellonaika ja päivämäärä) ja näistä tuotetut tilastot sekä muut käyttäjäanalyysit.

Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot: rekisteröidyn sähköiseen suoramarkkinointiin antamaa suostumusta (esim. uutiskirje) tai muuhun henkilötietojen käsittelyyn antamaa suostumusta koskevat tiedot sekä edellä mainittuja suostumusten perumista ja rekisteröidyn antamia kieltoja koskevat tiedot.

5.Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi; asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointiin.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään, markkinoinnin yhteydessä, verkkosivujen kautta tai yhteydenottopyyntöjen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöjen verkkosivuilta, sekä viranomaisen pitämistä julkisista rekistereistä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8.Evästeiden (cookies) käyttö

Seuraamme www.riihidetailing.fi-verkkosivuston liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Google Analytics -ohjelmaa. Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle kuten avatun verkkosivun osoite tai hakusana, jonka kautta käyttäjä on ohjattu Googlen hakukoneesta RiihiDetailing-sivustolle. RiihiDetailing ei saa Google Analyticsin kautta tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, eikä RiihiDetailing näin ollen pysty suoraan tunnistamaan käyttäjää. Google Analytics tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonyymiraportteja, kuten kävijämäärät, verkkosivusto, jolta kävijä saapuu RiihiDetailingin verkkosivustolle, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla aiemmin ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee.

Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla.

Käytämme verkkosivustollamme myös muita kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palvelujentarjoajat ovat Facebook ja Instagram.

Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9.Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

RiihiDetailing käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. RiihiDetailing käyttää asianmukaisia suojatoimia tämän turvaamiseksi. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Verkkosivustomme käyttää SSL-salattua yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän pienestä lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

10.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11.Muutokset tietosuojaselosteeseen

RiihiDetailing kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste on julkaistu 8.1.2021, päivitetty 8.1.2021